Legislativa upravující použití bezpečnostních kamerových systémů

Jedná se o zákon č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Zákon upravuje naplnění práva na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromí, upravuje práva a povinnosti při zpracování údajů a stanovuje podmínky předávání údajů do jiných států.

Subjekt záznamu z bezpečnostního kamerového systému lze identifikovat, proto lze záznam bezpečnostního kamerového systému považovat za osobní údaj nasnímané osoby. Do působnosti zákona patří veškeré zpracování údajů (zde ve smyslu obrazu osob), jak automatickými tak i dalšími prostředky.

Výjimkou z působnosti zákona je nahodilé shromažďování (to bezpečnostní kamerové systémy ze své podstaty však vylučují) a zpracování obrazu, které provádí fyzická osoba výlučně pro svoji osobní potřebu.

Ze zákona vyplývají především informační povinnost informovat subjekt údajů a oznamovací povinnost zpracovatele Úřadu pro ochranu osobních údajů. Další podrobnosti lze nalézt např. na stánkách Úřadu pro ochranu osobních údajů - www.uoou.cz

 


© 2011    Kuchta-Elektro

Všechna práva vyhrazena

Kontakty
Kuchta ElektroTel: +420 774 425 831
Fintaislova 1974/5IČ: 70478406
690 02 BřeclavEmail: info(at)kuchta-elektro.cz