Zásady a doporučení pro montáž Bezpečnostního kamerového systému

  • Zjistit, co přesně potřebuje uživatel monitorováním získat.
  • Na základě velikosti a topologie bezpečnostního kamerového systému, zvolíme druh technologie systému (IP/analog).
  • Vybrat technologií a vybavení bezpečnostní kamery adekvátní světelným, klimatickým, situačním podmínkám a nepříznivým vlivům okolí.
  • Navrhnou správné umístění kamer podle prostředí, výšky jejích umístění a sklonu,spolu s přihlédnutím na existující světelné zdroje a možnost jejích eliminace.
  • Při přenosu analogového videosignálu po delším vedení věnovat dostatečnou pozornost použitým přenosovým kabelům.
  • Po konzultaci s uživatelem zvolit adekvátní zařízení pro zobrazení a záznam obrazu.
  • V konečné fázi instalace bezpečnostního kamerového systému, podrobně vyškolit uživatele systému v jeho obsluze.

   


© 2011    Kuchta-Elektro

Všechna práva vyhrazena

Kontakty
Kuchta ElektroTel: +420 774 425 831
Fintaislova 1974/5IČ: 70478406
690 02 BřeclavEmail: info(at)kuchta-elektro.cz